Presentasjoner/opptak fra 11.-12. nov/2021

Presentasjoner/opptak fra 11.-12. nov/2021

Publisert av Oddbjørn Olsen den 11.11.21. Oppdatert 15.11.21.


Program torsdag 11.11.2021

12.30 - 13.45 Dr. med. Ketil Heimdal: Presentasjon på egen link nedenfor
1. Genetikken ved HHT.
2. Har fysisk aktivitet betydning for nese-blødningene?
3. Introduksjon til de nye internasjonale retningslinjene for HHT
Opptak blir ikke gjort tilgjengelig

 

14.10 - 15.30 Lungelege Diep Phuong Phuong: Presentasjon på egen link nedenfor
1. Generelt om HHT og AV-malformasjoner i indre organer
2. Fremtidig behandling/nye medisiner
3. HHT og svangerskap/fødsel – nye retningslinjer
4. Osler - register
Opptak blir ikke gjort tilgjengelig

Program fredag 12..11.2021

09.00 – 10.00 Overlege PhD Johan Steineger: Presentasjon på egen link nedenfor
1. Neseblødninger ved Mb.Osler
Opptak tilgjengelig etterpå: Ja

10.15 – 11. 15 Rådgiver SSD Susanne Weedon- Fekjær: Presentasjon på egen link nedenfor
1. ”Hva er lurt å spise?”
Opptak tilgjengelig etterpå: Ja

11.15 – 12.25 Overlege Rune Andersen:
1. Arteriovenøse malformasjoner / fistler i lungene: Hvorfor og hvilke skal behandles ?
2. Diagnostikk: Hvordan finne de ? Behandling: Hvordan ?
3. Kontroll og oppfølging
Opptak tilgjengelig etterpå: Nei

14.00 – 15.30 Opplegg fra foreningen
1. Informasjon fra foreningen
2. Hjelpemidler, råd & tips - v/Likeperson Anne Drøpping Andersen
Opptak tilgjengelig etterpå: Ja