Ulikhet mellom kjønn i helse

Ulikhet mellom kjønn i helse

Publisert av Oddbjørn Olsen den 02.03.23. Oppdatert 03.03.23.


La oss åpne debatten om kvinners likestilling i helsevesenet

Årets tema for den internasjonale kvinnedagen er #embraceequity  og HHT Europa’s medlemsorganisasjoner har dedikert tid til å forstå implikasjonen av kjønnsgapet i helsevesenet.  Denne artikkelen berører hovedproblemene vi har lært om emnet, og vi håper å åpne en debatt med alle HHT-pasienter over hele Europa og utenfor.  Del gjerne dine personlige erfaringer slik at vi kan starte en fokusgruppe om HHT-relaterte hull i helsevesenet basert på kjønn.

 

Forståelse av «kjønnsulikhet i helse»?

«Ulikhet mellom kjønn i helse» innebærer at det er økte vanskeligheter med å få tilgang til helsetjenester, behandling og omsorg for en person av et spesifikt kjønn.  Kvinner opplever statistisk dårligere medisinsk erfaring, diagnose, behandling, omsorg og reseptbelagte legemidler enn menn.  Denne ulikheten forårsaker dårligere resultater for kvinners helse.  Ulikheter er skadelig for både fysiske og psykiske helseutfall.

 

Hva data avslører:

Det finnes uendelig data om kjønnsulikhet i helse.  Vi ønsker å fokusere på noen punkter som vi anser som svært relevante for hva en kvinne med HHT kan oppleve.  I gjennomsnitt lever kvinner lenger enn menn, men med lavere livskvalitet.

 

 • 20 % av kvinnene føler at legen deres har ignorert eller avvist symptomene deres;     17 % føler at de er blitt behandlet annerledes på grunn av kjønn.
 • Kvinner får en senere diagnose på over 700 forskjellige sykdommer enn menn, noe som forsinker deres tilgang til forebyggende omsorg og/eller behandling.
 • Kvinner er mer sannsynlig å lide av flere kroniske lidelser gjennom livet.  Disse tilstandene er mindre studert og mindre kjent, derfor er det færre behandlinger.
 • Kroniske smerter er mer tilbakevendende hos kvinner enn hos menn, men kvinner får statistisk sett mindre behandling for smerte og ofte blir smertene deres avfeid som et psykologisk problem.

   

  Hvordan forskning og legemiddelutvikling påvirker kjønnshelsegapet

  Det var ikke før i 1993 at kvinner ble inkludert i forskningsstudier – før da ble kvinner ekskludert fra forskning annet enn i reproduksjonsvitenskap, men kvinners helse er mer enn evnen til å få barn.  Konsekvensen av denne ekskluderingen er at:

 • Utallige medikamenter utviklet på 1900-tallet ble kun testet på menn.
 • Det vitenskapelige miljøet er langt bak når det gjelder å forstå kvinners helseproblemer.
 • Våre biologiske forskjeller kan påvirke veiene våre ulikt, og dette må erkjennes i all forskning der kvinner deltar.

  Hvordan sysselsetting og lønnsulikhet påvirker kjønnshelsegapet.

  Den gode nyheten er at kvinner lever lenger, men de tilbringer dessverre færre år med god helse.  Mange av de underliggende årsakene er biologiske, men andre er relatert til kjønnsrollekonflikter, total arbeidsmengde og ulikhet i lønn som påvirker kvinners velvære og langsiktige helse.

  Kvinner spesielt:

 • Har høyere arbeidsledighet enn menn
 • Finner seg tynget av ytterligere omsorgs- og husansvar
 • Lønnsgap og pensjonsgap svekker kvinners mulighet til å oppsøke omsorg.

 

Hva er din erfaring?

Vi er klar over at mange menn opplever de samme vanskelighetene med tilgang til helsetjenester, spesielt for sjeldne sykdommer.  Selv om disse kampene alltid vil bli adressert av vår pasientorganisasjon, ønsker vi å samle erfaringer fra kvinner med HHT og åpne en fokusgruppe slik at vi kan tilpasse tiltak for å forbedre tilgangen til omsorg og behandling basert på kjønn, samtidig som man gir hver av dem gjensidig støtte og forståelse.

Del gjerne historien din med oss i kommentarene eller via mail. Historien din blir ikke delt med tredjeparter, men du kan bli kontaktet for å bli invitert til fokusgruppene de neste månedene.

#embraceequity #equityinHHT

Ytterligere lesing og informasjonskilder for denne artikkelen:

https://physicians.dukehealth.org/articles/recognizing-addressing-unintended-gender-bias-patient-care

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932513-7

https://www.kff.org/report-section/disparities-in-health-and-health-care-5-key-questions-and-answers-issue-brief/

http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_PP_Gender_Digital-Version.pdf