Vi løfter frem noen av artiklene fra Portugal

Vi løfter frem noen av artiklene fra Portugal

Publisert av Oddbjørn Olsen den 07.01.23. Oppdatert 09.01.23.

Tendens til tyngre menstruasjonsblødninger hos HHT-pasienter: Abstract O2.3

Atrieflimmer: Abstract O2.5 og Poster P151

ALK-1 genet: Abstract O4.1

Sikkerhet ved medisinbruk: Abstract O7.1, O7.2 og Poster P160, P161, P162, P163

Graviditet: Abstract O10.2 og poster P8, P11, P15, P45, P82

BVM hos barn: Abstract O12.1

Rase: Abstract O13.1, Poster P36, P38

Atmosfæriske forhold: Poster P16

Neseblødning: P135

Hele biblioteket for dyp-dykk